Åpningstider og priser

Åpningstid kl. 6.45 – 16.30
Fleksibelt etter avtale med avdelingene.

Barnehagen har åpent alle hverdager uten lørdager, julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi klokken 12.00.

Reduserte plasser: Etter avtale.

Planleggingsdager: Vi har fem planleggingsdager i året.
Vanligvis en i januar, to på våren og to på høsten. Da er barnehagen stengt.
Informasjon om hvilke dager dette dreier seg om fra år til år gis i god tid.

Dugnad: Vi har inntil 4 timer pr. barn, oppgaver etter avtale.

Priser: Vi følger Rana kommunes satser.