Trygghet og omsorg

I en barnehage er det som ellers i livet: Det gjelder å ta vare på øyeblikket...

Hva er en opplevelse?

Det kan være lett å  definere barnas opplevelser etter hva vi som voksne definerer som en ”stor” opplevelse.

Det behøver nødvendigvis ikke være det for barnet.

Vi må se det hele fra barneperspektivet, da er det ikke nødvendigvis det som kan vises i form av et ”produkt” som er det viktigste.

Det kan like gjerne være knyttet opp mot en hverdagssituasjon.

Og det aller viktigste for oss i Kirkebakken kulturbarnehage er å være tilstede for barna i det daglige - gjennom å  gi omsorg og omtanke til den enkelte.
Vi skal følge deres innspill og ideer, og vi skal gi dem inspirasjon og opplevelser.

Men; det nytter ikke med fine og store ord i teorien, hvis man ikke evner å se blikket fra barnet som trenger litt støtte i en spesiell situasjon, eller den  lille hånda som kommer og vil ha noen å leie.

På veggen i barnehagen henger et dikt vi har fått fra en tidligere ansatt- som på en god måte sier noe om akkurat dette:

”Ei lita hånd søker ei stor.

Kan du se at jeg er her?

Ut- i verden for å møte

meg selv,

og andre.

Hvis jeg vet at handa di er der

når jeg trenger den-     

tør jeg gå.

Jeg beveger meg bort fra deg

i stadig større sirkler.

Bare slipp meg.”


(Unn Kristin)