Siden er under ombygging.

Vi er snart tilbake med nytt utseende.

Kirkebakken kulturbarnehage ble bygget i 1990, og utvidet i 2004. Vi har ca. 16 fast ansatte fordelt på to avdelinger. Lilleavdelinga, Kvefsntulla, har 22 barn. Storavdelinga, Hommelbole, har 35 barn. Avdelingene er organisert i mindre grupper gjennom dagen.


Vi  legger vekt på mangfold og en hverdag med trygghet og omsorg for det enkelte barn.

  •         Vi er Ranas ”kulturbarnehage”, og har fokus på formidling av lokale kulturtradisjoner. Det være seg i form av språk, sanger og eventyr fra distriktet, lokale mattradisjoner og bruk av stedsnavn når vi går på tur. På denne måten er vi med og former den nye generasjon med ranværinger.
  •         Barnehagen ligger i et gammelt gårdstun like ved Ytteren kirke. Unna trafikk og annen støy, der gammelskola på Ytteren sto. Vi har god utsikt og ser mot Båsmofjellet, og vi ser byen og fjorden. Her har vi et flott uteområde med turområder, ski og akebakker like i nærheten. Vi har utebasen ”Elgbua”, og lavvo i skogen nedenfor barnehagen.

 

Barnehagens  visjon :

Lokal kultur til små ranværinga 

Motto : Ækte ranværinga bryr seg om andre

 

Vinner av Den Nasjonale Barnehageprisen for kunst og kultur 2009

Reportasje i Foreldre & Barn nr. 6/2014